Powiat kazimierski pokryty jest lessem, na którym wykształciły się urodzajne czarnoziemy. Tereny te poszczycić się mogą bogatą fauną reprezentowaną przez wiele gatunków owadów, a zwłaszcza motyli. Rzadko spotykane dziki, jelenie, gronostaje, borsuki, jeże, gacki wielkouchy czy lisy występujące na okolicznych terenach stanowią nie lada gratkę dla miłośników przyrody. Nad przepływającą rzeką Nidzicą można spotkać rzadkie ptactwo: bocian biały, jastrząb, myszołów, kruki, kukułki i sowy. O bogactwie tych trenów świadczy włączenie części obszaru gminy Opatowiec do europejskiej sieci „NATURA 2000”. Cennym turystycznym atutem naszego powiatu są liczne stanowiska i obiekty archeologiczne, a zwłaszcza kurhany, monumentalny gród w Stradowie (powstały w X w. największy obiekt obronny w Polsce południowej) oraz zespół cmentarno - kultowy znany jako „Megality ze Słonowic” z przełomu III/IV tysiąclecia p.n.e., stanowiący sensację na skalę europejską. Na terenie powiatu występują liczne zabytki architektury drewnianej i murowanej, wśród nich wiele obiektów sakralnych. Z bogactwa zabytków warto wymienić chociażby wzniesiony w 1802r. pałac Badeniego - będący pierwowzorem warszawskiego Belwederu. W pobliżu znajdują się historyczne obiekty takie jak dwór w Cieszkowach i Kolosach. W okresie letnim odbywa się tu wiele imprez lokalnych podtrzymujących bogatą tradycję regionu (Skalbmierskie Babie Lato, Międzynarodowe Dni Kazimierzy, Wojewódzki Championat Koni Małopolskich w Opatowcu czy Marchewkowe Święto w Sielcu Kolonii). Wymienione walory naszego powiatu umożliwiają stworzenie bogatej oferty turystycznej dla osób o szerokim spektrum zainteresowań.