POWIAT KONECKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Końskie 2
2 Stąporków 1
3 Smyków 1
4 Ruda Maleniecka 0
5 Fałków 0
Razem 4