POWIAT SKARŻYSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Suchedniów 2
2 Skarżysko - Kościelne 0
3 Łączna 3
4 Bliżyn 1
Razem 6