POWIAT BUSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Busko-Zdrój 6
2 Solec-Zdrój 2
3 Stopnica 1
4 Tuczępy 1
5 Korczyn Nowy 1
6 Wiślica 1
7 Pacanów 2
Razem 14