POWIAT KONECKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Końskie 3
2 Stąporków 1
3 Smyków 1
4 Ruda Maleniecka 1
5 Fałków 0
Razem 6