POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Włoszczowa 3
2 Kluczewsko 6
3 Krasocin 3
4 Radków 1
Razem 13