konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)
Powiat kielecki to obszar obfitujący w liczne atrakcje turystyczne. O jego oryginalności i urodzie decydują przede wszystkim rozliczne, często unikatowe walory, jak różnorodność krajobrazowa, przyrodnicze bogactwo oraz dziedzictwo, jakie pozostawiła przetaczająca się nad nim historia. To miejsce gdzie bije serce Puszczy Jodłowej, a na najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich - Łysej Górze, zbierają się na gołoborzu czarownice i króluje majestatycznie klasztor Świętego Krzyża. W Nowej Słupi przed dwoma tysiącami lat płonęły dymarki - prymitywne piece hutnicze wytapiające z miejscowej rudy żelazo, po które docierali tu kupcy nawet z imperium rzymskiego. Tu w sierpniu już od ponad trzydziestu lat w zrekonstruowanej prasłowiańskiej osadzie odbywa się plenerowa impreza pod nazwą „Dymarki Świętokrzyskie” przyciągająca rzesze turystów. Ziemia ta zachowała wiele pomników architektury. Ponad Chęcinami górują baszty monumentalnego Zamku Królewskiego, przyciągają wzrok ruiny zamków w Bodzentynie i Rembowie, ujmuje swym prostym pięknem kościółek w Grzegorzewicach, zachwycają wspaniałe świątynie z różnych epok, ale i przydrożne, pozdrawiające wędrowca kapliczki ze słynną kamienną figurą pielgrzyma stojącą w Nowej Słupi na początku drogi Królewskiej prowadzącej do klasztoru na Świętym Krzyżu. Ta o wyjątkowych walorach historycznych kraina wpisana jest w pejzaż z licznymi rezerwatami, parkami krajobrazowymi i pomnikami przyrody. Ich listę otwiera Dąb „Bartek” w gminie Zagnańsk.
Ziemia kielecka wydała wielkich ludzi pióra. W podkieleckim Strawczynie urodził się wielki piewca - Stefan Żeromski, a w Oblęgorku - wiele lat swojego życia spędził Henryk Sienkiewicz. Kieleckie to zdrowa kraina nieskażonego powietrza, atrakcyjnych kompleksów leśnych, czystych rzek i zbiorników wodnych.