Powiat kielecki to obszar obfitujący w liczne atrakcje turystyczne. O jego oryginalności i urodzie decydują przede wszystkim rozliczne, często unikatowe walory, jak różnorodność krajobrazowa, przyrodnicze bogactwo oraz dziedzictwo, jakie pozostawiła przetaczająca się nad nim historia. To miejsce, gdzie bije serce Puszczy Jodłowej, a na najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich – Łysej Górze, zbierają się na gołoborzu czarownice i króluje majestatycznie klasztor Świętego Krzyża. W Nowej Słupi przed dwoma tysiącami lat płonęły dymarki – prymitywne piece hutnicze wytapiające z miejscowej rudy żelazo, po które docierali tu kupcy nawet z imperium rzymskiego. Tu w sierpniu już od ponad trzydziestu lat w zrekonstruowanej prasłowiańskiej osadzie odbywa się plenerowa impreza pod nazwą „Dymarki Świętokrzyskie” przyciągająca rzesze turystów. Ziemia ta zachowała wiele pomników architektury. Ponad Chęcinami górują baszty monumentalnego zamczyska, przyciągają wzrok ruiny zamków w Bodzentynie i Rembowie, ujmuje swym prostym pięknem kościółek w Grzegorzewicach, zachwycają wspaniałe świątynie z różnych epok, ale i przydrożne, pozdrawiające wędrowca kapliczki. Ta o wyjątkowych walorach historycznych kraina wpisana jest w pejzaż, z licznymi rezerwatami, parkami krajobrazowymi i pomnikami przyrody. Ich listę otwiera liczący tysiąc lat, jak chce legenda, dąb „Bartek” w gminie Zagnańsk.
Ta ziemia wydała wielkich ludzi pióra. W podkieleckim Strawczynie urodził się wielki piewca – Stefan Żeromski, a w Oblęgorku – wiele lat swojego życia spędził Henryk Sienkiewicz. Kieleckie to zdrowa kraina nieskażonego powietrza, atrakcyjnych kompleksów leśnych, czystych rzek i zbiorników wodnych. Te walory są coraz częściej wykorzystywanym atutem w rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz agroturystyki, która coraz wyraźniej staje się specjalnością wsi kieleckiej.