Powiat pińczowski położony jest w dolinie rzeki Nidy w południowej części województwa świętokrzyskiego. Teren powiatu mimo niewielkiej powierzchni, posiada niepowtarzalne walory krajobrazowe, co spowodowało, że prawie cała powierzchnia jest objęta różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Jego stolicą jest miasto Pińczów. Na południe od niego rozciąga się rzeka Nida i dość szeroka dolina pokryta łąkami, błoniami, oczkami wodnymi z szuwarami i starymi korytami rzek. W parkowych rezerwatach, rośnie rzadka roślinność, pełno w nich wzgórz wapiennych i gipsowych, jarów, wąwozów, strumieni, jaskiń i zapadlisk krasowych. Natomiast od północy otaczają miasto niewysokie wzgórza Garbu Pińczowskiego, z wyra?nie zaznaczoną górą św. Anny, górą Zamkową i wysuniętą na wschód górą Grodzisko. Kto lubi wędrować pieszo, ten może wybrać się szlakiem niebieskim na trasę (38 km) z Pińczowa przez Grochowiska, Wełecz, Chotel Czerwony i Gorysławice. Szlak jest łatwy do przejścia i atrakcyjny dla turysty (pole bitwy powstańczej 1863r., wąwóz krasowy z jaskiniami, gotyckie kościoły). Miłośników zabytków i sztuki sakralnej zapraszamy na szlak pn. Madonny Ponidzia. Wędrówkę rozpoczynamy w Pińczowie poprzez okoliczne miejscowości z kościołami i innymi atrakcjami jak na przykład w Młodzawach Małych piękny Ogród na Rozstajach, w Sancygniowie Pałac Deskurów z 1850 roku, w Górach ruiny Dworu Dembińskich z piękną aleją kasztanowo-lipową. Wracając, przejeżdżamy przez Michałów, gdzie działa stadnina koni krwi arabskiej, jedna z najlepszych i najsłynniejszych stadnin na świecie. Wyjątkową atrakcją w północnej części powiatu jest Express - Ciuchcia Ponidzie.