Walory przyrodnicze i krajobrazowe, zabytki techniki oraz romańska i gotycka architektura sakralna stanowią o atrakcyjności turystycznej powiatu.
Bogactwem są lasy, rezerwaty i pomniki przyrody oraz malowniczo położone akweny rekreacyjne . Zagospodarowane zbiorniki wodne stanowią znakomite miejsca wypoczynkowe dla amatorów sportów wodnych i wędkarzy. Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej mogą korzystać z sieci szlaków turystycznych wiodących do najciekawszych zakątków powiatu.
Podczas pobytu w powiecie starachowickim warto odwiedzić:
   - Muzeum Przyrody i Techniki – Zespół Wielkopiecowy, ekspozycje paleontologiczną – Starachowice,
   - Muzeum regionalne – Starachowice,
   - Zespół klasztorny opactwa O. O. Cystersów z XII w, zabytek architektury romańskiej – Wąchock,
   - Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie,
   - Kościół gotycki z palmowym sklepieniem i ołtarzem głównym z XVII w – Chybice,
   - Kościół gotycki z XIV w – Świętomarz,
   - Drewniany kościół z 1621r. z malowidłami ludowymi z XVII w, tzw. ,,gomółki’’ – Radkowice,
   - Kościół romański z XIII w – Tarczek,
   - Kościół i zespół dworski – willa modrzewiowa z XIX w – Mirzec,
   - Kościół barokowy z bramą modrzewiową krytą gontem z XVIII w – Krynki,
   - Rezerwaty i pomniki przyrody – Rezerwat leśny „Wykus”, Rezerwat „ Rosochacz” ze ścieżkami
    dydaktycznymi, „Skały w Krynkach”, Zapadnie doły z 400 letnim Dębem „Maćkiem”, „Sieradowicki
    Park Krajobrazowy i Obszar chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej”.