Tereny powiatu skarżyskiego rozciągają się w granicach trzech rezerwatów przyrody: Świnia Góra, Dalejów, Ciechostowice oraz dwóch parków krajobrazowych: Suchedniowsko - Oblęgorski i Sieradowicki. Ponadto w powiecie skarżyskim występują obszary chronionego krajobrazu oraz wiele pomników przyrody i zabytki kultury. Na szczególną uwagę zasługuje Rezerwat Archeologiczny „Rydno”, jest on rezerwatem unikatowym w skali Europy i Świata, skupieniem pozostałości osadnictwa związanego z wydobyciem hematytu i obróbką krzemienia czekoladowego w okresie epoki kamienia. Powiat Skarżyski to także bogactwo zbiorników wodnych i kąpielisk malowniczo położonych wśród lasów. Łącznie jest sześć zbiorników wodnych, z których aż cztery wykorzystywane są do celów rekreacyjnych. Są to: Rejów, Bernatka, Mostki i Zalew w Suchedniowie. W najbliższym czasie dołączy do nich odbudowywany zalew w Bliżynie.
Nazwa Skarżysko - Kamienna do czegoś zobowiązuje. Kamienia w powiecie skarżyskim jest dostatek. Świadczą o tym eksploatowane od wieków kamieniołomy. Dziś praktycznie eksploatowane są trzy: Baranów i Kopulak gmina Suchedniów oraz największy Bukowa Góra gmina Łączna. Inne porośnięte roślinnością, przyciągają swoim klimatem tajemniczości. Historia tych terenów wiąże się nierozerwalnie z rozwojem przemysłu, którego pozostałości można dziś oglądać jako zabytki techniki.
Przez powiat skarżyski przebiega: osiem szlaków pieszych, trzy rowerowe i jeden szlak konny. Tereny rezerwatów i szlaki turystyczne usiane są mogiłami i pomnikami mówiącymi o historii tego regionu.