Powiat sandomierski położony jest na Wyżynie Sandomierskiej, jednej z najpiękniejszych krain geograficznych  Polski. Tutejszy krajobraz  zachwyca urozmaiconą rzeźbą terenu  oraz  wielością wąwozów. Przez powiat przepływa  Wisła,  królowa polskich rzek. W jej dolinie,  a także innych rzek Sandomierszczyzny: Opatówki, Koprzywianki, Gorzyczanki, można podziwiać bujną roślinność, odpoczywać czy też łowić ryby. Do osobliwości przyrodniczych należy niewątpliwie Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu  i rezerwat geologiczno - przyrodniczy  „Góry Pieprzowe”. Występuje tu  wiele gatunków roślin, mchów, porostów, owadów, a odsłonięte na zboczach gór łupki kambryjskie porośnięte są 15 gatunkami róż dziko rosnących, stąd też Góry Pieprzowe nazywane są naturalnym rozarium.   Sandomierszczyzna nasycona jest zabytkami kultury materialnej. Licznie występują tu budowle sakralne i miejskie, fundowane i wznoszone niegdyś przez osoby o europejskiej sławie. Do najciekawszych należą: zespół pocysterski z kościołem św. Floriana w Koprzywnicy, kolegiata św. Józefa i dawna synagoga w Klimontowie, pałac w Czyżowie Szlacheckim, czy też  sanktuarium  p.w  NPM  w  Sulisławicach.  Niewątpliwie  najpiękniejszym i najstarszym zakątkiem  naszego regionu  jest Sandomierz. Miasto położone na 7 wzgórzach, niegdyś nazywane „Małym Rzymem”, dziś określane jest jako „perła ziemi świętokrzyskiej”. Cechują go ogromne walory krajobrazowe, urbanistyczne i architektoniczne zachowanych obiektów z różnych epok. To miejsce, bez wątpienia powinno stać się przystankiem na drodze każdego turysty przybywającego do województwa świętokrzyskiego. Dogodne warunki przyrodnicze i odpowiedni klimat Sandomierszczyzny sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Daje to możliwość wypoczynku i rekreacji pośród wiejskich krajobrazów w gospodarstwach agroturystycznych czy pensjonatach, w których posmakować można potraw tradycyjnych oraz zakupić produkty bezpośrednio od gospodarzy  i  lokalnych producentów. Tu można  skosztować  Szczodroków z Zawichostu,  pysznego chleba i podpłomyków z Koprzywnicy, moreli zaleszczyckiej, jabłek i wina gronowego, a także ogórków małosolnych czy też miejscowych miodów. Do takich miejsc  zapraszają gospodarstwa agroturystyczne i sadownicze, a nawet winiarskie zlokalizowane na  „Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.