konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)

 

 
Powiat sandomierski położony jest na Wyżynie Sandomierskiej, jednej z najpiękniejszych krain geograficznych  Polski. Tutejszy krajobraz  zachwyca urozmaiconą rzeźbą terenu oraz  wielością wąwozów. Przez powiat przepływa Wisła, królowa polskich rzek. W jej dolinie, a także innych rzek Sandomierszczyzny: Opatówki, Koprzywianki, Gorzyczanki, można podziwiać bujną roślinność, odpoczywać czy też łowić ryby. Do osobliwości przyrodniczych należy niewątpliwie Wąwóz Królowej Jadwigi w Sandomierzu i rezerwat geologiczno - przyrodniczy „Góry Pieprzowe”. Występuje tu wiele gatunków roślin, mchów, porostów, owadów, a odsłonięte na zboczach gór łupki kambryjskie porośnięte są 15 gatunkami róż dziko rosnących, stąd też Góry Pieprzowe nazywane są naturalnym rozarium. Sandomierszczyzna nasycona jest zabytkami kultury materialnej. Licznie występują tu budowle sakralne i miejskie fundowane i wznoszone niegdyś przez osoby o europejskiej sławie. Do najciekawszych należą: zespół pocysterski z kościołem św. Floriana w Koprzywnicy, kolegiata św. Józefa i dawna synagoga w Klimontowie, pałac w Czyżowie Szlacheckim czy też  sanktuarium  p.w NMP w Sulisławicach. Niewątpliwie  najpiękniejszym i najstarszym zakątkiem regionu jest Sandomierz. Miasto położone na 7 wzgórzach. Niegdyś nazywane „Małym Rzymem”, dziś określane jako „perła ziemi świętokrzyskiej”. Cechują go ogromne walory krajobrazowe, urbanistyczne i architektoniczne zachowanych obiektów z różnych epok. To miejsce bez wątpienia powinno stać się przystankiem na drodze każdego turysty przybywającego w ten region. Dogodne warunki przyrodnicze i odpowiedni klimat Sandomierszczyzny sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Daje to możliwość wypoczynku i rekreacji pośród wiejskich krajobrazów w gospodarstwach agroturystycznych czy pensjonatach, w których posmakować można potraw tradycyjnych oraz zakupić produkty bezpośrednio od gospodarzy i lokalnych producentów. Można tu skosztować Szczodroków z Zawichostu, pysznego chleba i podpłomyków z Koprzywnicy, moreli zaleszczyckiej, jabłek i wina gronowego, a także ogórków małosolnych czy też miejscowych miodów. Do takich miejsc  zapraszają gospodarstwa agroturystyczne i sadownicze, a nawet winiarskie zlokalizowane na „Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”.