Powiat jędrzejowski położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego w dolinie rzeki Nidy. To kraina otoczona lasami pełnymi zwierząt, ptactwa i grzybów. Na tym terenie znajdują się wyjątkowe parki krajobrazowe i unikatowe zabytki kultury i sztuki. Co warto zobaczyć:

   - w Jędrzejowie opactwo Cystersów, muzeum zegarów słonecznych im. Przypkowskich, niewątpliwą atrakcją turystyczną jest przejazd kolejką wąskotorową Ekxpres-Ponidzie,
   - w Sobkowie można zwiedzać okolice z końskiego grzbietu,
   - w Nagłowicach Dworek M. Reja i pałac Radziwiłłów,
   - gmina Sędziszów to obszar chronionego krajobrazu i zwartych kompleksów leśnych,
   - na terenie gminy Słupia znajdują się zabytkowe obiekty XVII, XIX i początków XX w.,
   - Oksa jest rejonem stawów hodowlanych i nie lada atrakcją dla amatorów wędkowania,
   - gmina Małogoszcz usiana jest zalesionymi wzgórzami i zbiornikami wodnymi,
   - gmina Wodzisław proponuje zwiedzanie rezerwatów przyrody i pięknych dolin wzdłuż rzeki.