konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)

 

 
Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Rzeźba terenu ma charakter równinny z pasmem wzgórz Przedborsko - Małogoskich. W krajobrazie dominują lasy, które zajmują 40% powierzchni powiatu. Dopełniają je pola uprawne, łąki, strumienie i rzeki. Te ostatnie do dziś zachowały swój pierwotny charakter. O bogactwie przyrody świadczą: Przedborski Park Krajobrazowy, rezerwaty leśne Bukowa Góra i Oleszno, rezerwat faunistyczny Ługi, rezerwat stepowy Murawy Dobromierskie, Włoszczowsko - Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pomniki przyrody.
Powiat jest także bogaty w zabytki architektury sakralnej i świeckiej pochodzące z różnych epok, ilustrujące historię ziemi włoszczowskiej od najdawniejszych czasów. Z pewnością zachwycą niejednego turystę najstarsze kościoły, m.in. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Floriana w Czarncy, Sanktuarium Matki Bożej Włoszczowskiej i obiekty architektury drewnianej m.in. drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie, a także dwór w Bichniowie, spichlerz w Kluczewsku, ruiny zboru w Łapczynej Woli oraz Izba Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego.
Wszystkie wyżej wymienione walory środowiska naturalnego i dostępnej infrastruktury stwarzają doskonałe warunki wypoczynku i relaksu w ciszy i spokoju dla osób zmęczonych wielkomiejskim hałasem.