konecki (4) kielecki (128) włoszczowski (13) jędrzejowski (11) pińczowski (10) buski (16) kazimierski (3) staszowski (32) sandomierski (13) opatowski (4) ostrowiecki (16) starachowicki (9) skarżyski (6)

 

 
Powiat kazimierski położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego na Płaskowyżu Proszowickim. Największą rzeką jest tu Niedzica. Jego obszar pokryty jest lessem, na którym wykształciły się urodzajne czarnoziemy. Tereny te mogą poszczycić się bogatą fauną reprezentowaną przez wiele gatunków owadów, a zwłaszcza motyli. Można tu spotkać rzadko spotykane zwierzęta jak: dziki, jelenie, gronostaje, borsuki, jeże, gacki wielkouchy czy lisy występujące na okolicznych terenach, które stanowią nie lada gratkę dla miłośników przyrody. Nad przepływającą rzeką Nidzicą można spotkać rzadkie ptactwo: bocian biały, jastrząb, myszołów, kruki, kukułki i sowy. O bogactwie tych trenów świadczy włączenie części obszaru gminy Opatowiec do europejskiej sieci „NATURA 2000”. Cennym turystycznym atutem powiatu są liczne stanowiska i obiekty archeologiczne, a zwłaszcza kurhany, monumentalny gród w Stradowie (powstały w X w. największy obiekt obronny w Polsce południowej) oraz zespół cmentarno-kultowy znany jako „Megality ze Słonowic” z przełomu III/IV tysiąclecia p.n.e., stanowiący sensację na skalę europejską. Na terenie powiatu występują liczne zabytki architektury drewnianej i murowanej,a wśród nich wiele obiektów sakralnych. Z bogactwa zabytków warto wymienić chociażby wzniesiony w 1802r. pałac Badeniego w Bejscach będący pierwowzorem warszawskiego Belwederu. W pobliżu znajdują się również inne historyczne obiekty takie jak dwór w Cieszkowcach i Kolosach. W okresie letnim na terenie powiatu odbywa się wiele imprez lokalnych podtrzymujących bogatą tradycję regionu jak: Skalbmierskie Babie Lato, Międzynarodowe Dni Kazimierzy, Wojewódzki Championat Koni Małopolskich w Opatowcu czy Marchewkowe Święto w Sielcu Kolonii.