POWIAT KAZIMIERSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Kazimierza Wielka 1
2 Bejsce 1
Razem 2