POWIAT STARACHOWICKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Starachowice 1
2 Wąchock 2
3 Brody 0
4 Pawłów 5
5 Mirzec 1
Razem 9