POWIAT OSTROWIECKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Bodzechów 1
2 Ćmielów 0
3 Kunów 1
4 Waśniów 1
5 Bałtów 11
Razem 14