POWIAT OSTROWIECKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Bodzechów 1
2 Ćmielów 0
3 Kunów 2
4 Waśniów 1
5 Bałtów 12
Razem 16