POWIAT PIŃCZOWSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Pińczów 6
2 Michałów 0
3 Złota 1
4 Kije 1
5 Działoszyce  2
Razem 10