POWIAT SANDOMIERSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Sandomierz 0
2 Samborzec 3
3 Zawichost 1
4 Obrazów 3
5 Klimontów 0
6 Wilczyce 2
7 Dwikozy 3
Razem 12