POWIAT STASZOWSKI
Lp Gmina Liczba gospodarstw
agroturystycznych
1 Staszów 5
2 Połaniec 3
3 Bogoria 6
4 Szydłów 10
5 Łubnice 3
6 Osiek 1
7 Rytwiany 3
8 Oleśnica 1
Razem 32